pravila nagradne igre Lufthansa | Carice

Osvoji

pravila nagradne igre Lufthansa

Od  | 

Zakon o igrama na sreću (NN br. 87/09, čl. 69);

Pravilnik o priređivanju nagradnih igara (NN br. 8/10)

Klasa: UP/I-460-02/16-01/521

Urbroj: 513-07-21-01/16-03

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Kreativna veverica d.o.o. iz Zagreba, Franje Hermana 17k, 10 020 Zagreb, OIB 00443618220 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

C@rice, putuj Europom uz Lufthansa grupu!

Članak 1. – Priređivač nagradne igre pod nazivom C@rice, putuj Europom uz Lufthansa grupu! je Kreativna Vjeverica d.o.o. iz Zagreba, Franje Hermana 17k, 10 020 Zagreb, OIB 00443618220. Nagradna igra priređuje se u cilju promocije Lufthansa grupe i projekta C@rice za žene.

Članak 2. – Nagradna igra C@rice, putuj Europom uz Lufthansa grupu! održava se na web portalu www.carice.eu u razdoblju od 18. do 26.8.2016. kao i drugim promo kanalima

Članak 3. – Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.carice.eu

Članak 4. – Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani stariji od 18 godina i više, sa stalnim boravištem u Hrvatskoj. Osobe mlađe od 18 godina prije sudjelovanja moraju dobiti suglasnost od svog zakonskog zastupnika. Za sudjelovanje u kvizu znanja svi osobni podaci moraju biti istiniti. Kandidati postaju sudionici u nagradnoj igri, tako što će poslati SMS na broj 60060 (cijena 2,40kn SMS) sa ključnom riječi CARICE, uz osobne podatke (ime, prezime, adresa). Na kraju nagradne igre slučajnim odabirom bira se dobitnik nagrade. Operator SMS nagradne igre je IT Jedan d.o.o., Selska cesta 90A, Zagreb 10 000.

Članak 5. – Svaki sudionik na adresu priređivača može poslati neograničen broj SMS-ova.

Članak 6. – U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7. – Nagradu čine 2 zrakoplovne karte (sa  ukljucenim aerodromskim pristojbama) za odredište po izboru dobitnika/dobitnice: Edinbourgh (Škotska), Lisabon (Potrugal), Atena (Grčka) ili Copenhagen (Danska), a sa polaskom iz Zagreba isključivo na letovima Lufthanse, Austrian Airlinesa, Brussels Airlinesa ili SWISS-a.  Nagrada je ovisna o raspolozivosti mjesta na zrakoplovu. Vrijednost nagrade je 4.990 kuna. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Dobitnik/ica i njegova/njezina pratnja moraju zajedno putovati. Karte se ne mogu prenijeti na trecu osobu. Smještaj, hranu i sve druge troškove u gradu u koji otputuje, dobitnik snosi sam.

Članak 8. – Izvlačenje nagrada održat će se u Zagrebu 26.8.2016. godine s početkom u 15 sati. Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih SMS prijava. U slučaju da izvučena prijava ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila, bit će izvučena druga prijava.

Članak 9. – Ime dobitnika bit će objavljeno na internetskoj stranici www.carice.eu u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja, a u istom roku dobitnik nagrade biti će putem telefonskog poziva i zatim e-maila, obaviješten o dobivenoj nagradi.

Članak 10. – Dobitnik svoju nagradu ne podiže, već mu se na e-mail dobiva obavijest. Nagrada se mora iskoristiti do zaključno 15.4.2017.godine. Dobitnik je obavezan, u svrhu promocije, odgovoriti na par intervju-pitanja priređivača igre prije i poslije putovanja te poslati fotografiju s putovanja.

Članak 11. -Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze i odgovornosti priređivača nagradne igre prema dobitniku. Žele li putnici platiti putno osiguranje, kao i neku drugu vrstu osiguranja, mogu to učiniti o svom trošku i potrebama.

Članak 12. – Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem putem web portala www.carice.eu

Članak 13. – Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave putem web portala www.carice.eu

Članak 14. – Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15. – U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

DIREKTOR  Martina Kocijan 

[fbcomments]

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Dobrodošla Carice! Otkaži