GDPR | Carice

GDPR

Dobrodošle!

Carice.eu neprestano brinu o tome da budete stalno upoznati s trendovima, novostima, posebnim prodajnim akcijama i aktualnim nagradnim natječajima. Kako bismo poboljšale našu komunikaciju u budućnosti, molimo navedite svoje osobne podatke i naznačite o kojim područjima želite biti informirane. Carice.eu slijede zakonsku regulativu i brinu o podacima svojih klijenata i korisnika, pa su se prema tome prilagodile i nadolazećem GDPR-u.

Što je GDPR?

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) novi je zakon o zaštiti privatnosti i osobnih podataka koji će se primjenjivati u svih 28 država članica EU-a. Pojedincu daje više kontrole nad svojim podacima, a na snagu stupa 25. svibnja 2018. godine. Više o reformi možete saznati ovdje.

Što donosi GDPR?

Zaštita osobnih podataka jedan je od osnovnih zadataka koje GDPR stavlja pred organizacije bilo da je riječ o osobnim podacima korisnika, klijenata ili zaposlenika. Organizacije u svakom trenutku moraju znati gdje su koji podaci te u koju svrhu se smiju koristiti. Isto tako, u slučaju da netko odluči povući privolu za korištenje njegovih osobnih podataka, organizacije moraju biti u mogućnosti učiniti to u zadanom roku. S primjenom Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka dobivate više prava na zaštitu i privatnost svojih osobnih podataka.

Što je sve osobni podatak

Ime, adresa, e-mail adresa, IP i MAC adresa, GPS lokacija, RFID tagova i kolačića na web stranicama, telefonski broj, fotografija, video snimke pojedinaca, OIB, biometrijski podaci (otisak prsta, snimka šarenice oka), genetski podaci, podaci o obrazovanju i stručnoj spremi, podaci o plaći, podaci o kreditnom zaduženju, podaci o računima u banci, podaci o zdravlju, seksualnoj orijentaciji, glas i mnogi drugi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Utjecaj na strane tvrtke

Sve strane tvrtke koje obrađuju podatke građana EU također podliježu ovoj Uredbi. Tako je već sada 92% tvrtki u SAD-u reklo kako je prilagodba GDPR-u jedan od njihovih najviših prioriteta, odnosno 54% ih smatra najvišim prioritetom. Iako je riječ o europskoj uredbi, GDPR utječe na preustroj zaštite podataka mnogih stranih tvrtki pa tako i Facebooka, Googlea, Microsofta te mnogih drugih. Svaka tvrtka u Hrvatskoj koja prikuplja neke od navedenih podataka je podložna ovoj Uredbi, te će se od slučaja do slučaja određivati predstavlja li podatak koji prikupljate osobni podatak pojedinca.

Označavanjem nedenih kategorija na web stranici www.carice.eu dopuštam tvrtki Kreativna Vjeverica.d.o. da upotrebljava moje osobne podatke za prilagođenu komunikaciju i informiranje, te da ih pohranjuje i obrađuje u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka. U bilo kojem trenutku možete opozvati svoju suglasnost. Vaše ćemo podatke obrađivati isključivo u svrhe koje ćete označiti tijekom prijave na primanje newslettera i narudžbe proizvoda.

Carice.eu pravila o zaštiti osobnih podataka

Iza Carice.eu web trgovine stoji tvrtka Kreativna Vjeverica d.o.o. Ovo su njeni pravni podaci: Godina osnivanja:2011., Adresa: Puškarićeva 42, 10 250 Lučko, Grad Zagreb, OIB:00443618220, MB:02726211, IBAN:  HR5823600001102187337, Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu,  MBS:080752948, Temeljni kapital u iznosu od 20.000 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Martina Kocijan Gulan, Djelatnost: 7022, Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

• Osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime, datum rođenja) i podatke za komunikaciju (npr. adresa, e-pošta, telefon/broj mobitela)
• Dodatne osobne podatke (npr. adresa za dostavu)
• Podatke koji omogućuju stvaranje profila (npr. demografski podaci, podaci o zaposlenju, kontakti s Caricama itd.)
• Podatke koji se odnose na Carice.eu proizvode i usluge
• Informacije o komunikaciji s Caricama, uključujući marketinšku komunikaciju

Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:

• ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
• ako je to potrebno kako bismo vam poslali naručeni proizvod ili obavili marketinšku uslugu
• ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodimo mi ili treća strana
• ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanoj fakturi).

Za koje namjene obrađujemo vaše osobne podatke?

Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne namjene i nećemo ih obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim namjenama. Takva namjena je, primjerice, odgovor na pitanje, provođenje narudžbe koju ste nam dali, unaprjeđenje iskustva posjete neke od naših web-stranica ili portala, unaprjeđenje proizvoda i usluga općenito, ponuda usluga ili aplikacija, marketinške kampanje itd.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo trajno, do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane fakture).

Na koji način štitimo vaše osobne podatke?

Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom. Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera. Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka: povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja; dostupnost: osigurat ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada i ako je to potrebno. Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, praćenje, pregled i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima itd.

Tko obrađuje osobne podatke?

Ovisno o namjenama za koje obrađujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

a) Unutar naše organizacije:
• naše ovlašteno osoblje s kojima ste bili u kontaktu
b) Naši poslovni partneri: od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka:

• agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije i pružatelji usluga (npr. MailChimp, Google, Facebook) za slanje e-pošte; samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga, adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Google AdWords; identifikacijski podatak o kolačiću za namjene analiziranja u programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga; adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Facebook Custom Audiences koji nam pomažu provoditi i analizirati učinkovitost naših kampanja i promotivnih aktivnosti

• poslovni partneri: na primjer, povjerljive tvrtke koje mogu upotrebljavati vaše osobne podatke kako bi vam pružile usluge i/ili proizvode koje ste zatražili ili dostavile marketinški materijal (pod uvjetom da ste pristali primati takvu vrstu materijala) te vanjski izvođači koji obrađuju podatke samo na ime, za račun, pod vodstvom i nadzorom Carica (npr. call centri, reklamne agencije, dostavne službe, tvrtke koje proizvode proizvode s kojima posredujemo prema vama, knjigovodstvo, drugi vanjski suradnici u promidžbene svrhe); državnim organima vlasti na temelju njihovog obrazloženog pisanog zahtjeva u svrhu provođenja određenog postupka

• naši pružatelji usluga: tvrtke koje pružaju usluge za Carice (na primjer, vanjski pružatelji IT usluga, računovodstveni servisi, odvjetnička društva itd.)
c) Ostale treće strane:
• kada to zahtijeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite naše tvrtke
• poštivanje zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd.
• provjere ili kontrole sukladnosti s Carice pravilima
• zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke Kreativna Vjeverica i/ili njenih klijenata
• u vezi s korporativnim transakcijama: u okviru prijenosa ili prodaje cjelokupnog ili dijela poslovanja ili na neki drugi način u vezi sa spajanjem, konsolidacijom, promjenama u kontroli, reorganizacijom ili likvidacijom cjelokupnog ili dijela poslovanja tvrtke Kreativna Vjeverica d.o.o.

Naši poslovni partneri iz točke b) smiju obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje naših uputa i ne smiju upotrebljavati osobne podatke za vlastiti interes. Imajte na umu, međutim, da primatelji navedeni u točkama b.) i c.) ovoga dokumenta, posebice davatelji usluga koji vam mogu ponuditi proizvode i usluge u okviru pružanja naših usluga i/ili aplikacija ili kroz vlastite kanale, mogu odvojeno prikupljati vaše osobne podatke. U tom su slučaju isključivo odgovorni za njihovu kontrolu, a vaša suradnja s njima odvija se u skladu s njihovim uvjetima. Pažljivo ćemo pohraniti sve podatke koje ste nam dali u našim internim bazama podataka na internim poslužiteljima i neće ih se prosljeđivati bez prethodne suglasnosti, osim tvrtkama i subjektima navedenim gore.

 Koje su vaše mogućnosti i prava u vezi s dostavljenim osobnim podacima?

Želimo biti što transparentniji pa vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo vaše osobne podatke.

• Vi birate, kako želite da vam se obraćamo – npr. kojim kanalima (na primjer, e-pošta, pošta, telefon…). Trudit ćemo se poštivati vaše želje, no imajte na umu da se sva komunikacija ne odvija na svim kanalima.
• Vaši osobni podaci – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka kako biste saznali koje vaše osobne podatke imamo u bazi i iz kojeg smo ih izvora dobili. U određenim uvjetima imate pravo na prikaz osobnih podatka koje ste nam proslijedili, u najčešće upotrebljavanom strukturiranom strojno čitljivom obliku, kao i pravo poslati osobne podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.
• Vaše korekcije – ako u osobnim podacima nađete pogrešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili točni, možete zatražiti ispravak ili dopunu
• Vaša ograničenja – možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka (na primjer, dok se provjerava točnost vaših osobnih podataka)
• Vaši prigovori – također se možete usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga i protiviti se samo automatskoj obradi, uključujući stvaranju profila.

Suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da nam se obratite putem e-maila carice@carice.eu. Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o vama (osim u određenim slučajevima, na primjer, za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno prema zakonu).

Za što točno i kako koristimo vaše podatke?

  1. ime i prezime—samo i isključivo za narudžbu i dostavu proizvoda na vaše ime od naših kooperanata/proizvođača proizvoda koje vam nudimo
  2. adresu—prvenstveno za narudžbu i dostavu proizvoda od treće strane (proizvođača) na vašu adresu te po potrebi slanja promotivnih materijala isključivo Carice web shopa
  3. broj mobitela/telefona—prvenstveno za slanje SMS obavijesti o dospijeću vaših naručenih proizvoda te po potrebi slanju promotivnih materijala, obavijesti i akcija isključivo Carice web shopa
  4. ime vašeg poduzeća—samo i isključivo za narudžbu i dostavu proizvoda na vaše ime/vaše poduzeće
  5. datum vašeg rođenja (upisujete ga neobavezno)—samo i isključivo za slanje SMS ili e-mail čestitki vašeg rođendana, slanju promotivnih materijala isključivo Carice web shopa te u svrhu istraživanja i analize tržišta naših kupaca
  6. e-mail adresu—za slanje e-mail obavijesti o naručenom/poslanom proizvodu, dospijeću proizvoda na vašu adresu i slanju tjednih/višetjednih promotivnih materijala isključivo Carice web shopa

Vaši osobni podaci pohranjuju se isključivo u sustavu Carice.eu web shopa te u programima za slanje e-mail newslettera i sučeljima socijalnih mreža (Facebook, Google, Instagram…). Vaši osobni podaci – ime i prezime, broj mobitela, e-mail, ime poduzeća i adresa neće nikada biti davane trećim stranama van gore navedenih razloga te će ih Carice.eu trajno štititi. U nas možete uvijek imati povjerenja!

Izjavu o privatnosti molimo pročitajte detaljnije na www.carice.eu/izjava-o-privatnosti/

Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?

Na raspolaganju vam je osoba za kontakt, direktorica Martina Kocijan Gulan, koja će se jedina baviti vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s vašim osobnim podacima (i njihovom obradom) i ostvarivanjem vaših prava. Pišite nam na carice@carice.eu. Radi pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima možemo od vas zatražiti dodatne podatke, a djelovanje možemo samo odbiti ako se dokaže da vas ne možemo pouzdano identificirati.

Kako mogu opozvati suglasnost?

Suglasnost se može otkazati pisanom izjavom na adresu Kreativna Vjeverica d.o.o., Puškarićeva 42, 10 250 Lučko, Zagreb ili porukom koju nam možete poslati e-poštom na adresu carice@carice.eu. Odbijanje pristanka na obradu osobnih podataka ne nosi sa sobom negativne posljedice ili sankcije. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu osobnih podataka Carice neće moći pružiti korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe osobnih podataka (npr. dostava proizvoda koji želite naručiti/kupiti).

Zašto je korisna izrada profila za prilagođenu komunikaciju i informiranje?

Određene informacij koriste se za procjenu ili ocjenu sadržaja koji bi vam mogao biti najzanimljiviji i najkorisniji. Na taj način želimo povećati mogućnosti da vas upoznamo s najrelevantnijim proizvodima ili uslugama. U tu svrhu pojedinci se mogu svrstati u različite skupine (profile) s kojima komuniciramo drugačije, odnosno prilagođeno (individualizirano). To znači da različite skupine (profili) pojedinaca primaju marketinške poruke s različitim sadržajem, uključujući uvjete kupnje (npr. popusti ili uvjeti plaćanja). Pri razvrstavanju pojedinaca u grupe (profili) možemo pratiti, bilježiti i upotrebljavati i odgovore pojedinca na marketinške poruke, npr. otvaranje e-pošte, otvaranje poveznica, vrijeme koje pojedinac provede na određenom web-mjestu i tako dalje.

  • Molimo, unesite svoje ime i prezime, adresu, e-mail, broj telefona i dostavnu adresu kod narudžbe proizvoda. Molimo unesite vaš e-mail i ime ili nadimak kod prijave na newsletter. Podatke ćemo koristiti isključivo u navedenu svrhu; unosom vaših podataka ste u potpunosti suglasni da se mogu pohraniti i obraditi kao osobni podaci.
  • Za točnost i istinitost podataka koje dajete Caricama u navedene svrhe jamčite sami. Carice nisu odgovorne ako prime netočne, lažne ili tuđe podatke.

Vaša sigurnost na internetu nam je iznimno važna
Osobni podaci su za nas vrlo važni i čuvamo ih saglasno s novom općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti za primanje informacija putem e-pošte ili SMS-a na carice@carice.eu, a također nas možete obavijestiti o promjeni podataka. Ako zatražite brisanje vaših podataka ili želite otkazati pretplatu na naše obavijesti, prestat ćemo vam ih slati u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za otkazivanje. Ako imate pitanja o općoj uredbi o zaštiti podataka, molimo pošaljite nam e-mail s naslovom „Zaštita podataka” na sljedeću e-mail adresu: carice@carice.eu

Korištenje vašeg e-maila i imena (ili nadimka) prilikom slanja newslettera

Vaš e-mail će se koristiti isključivo u svrhu slanja besplatnih informacija o trendovima, novim proizvodima, posebnim prodajnim prigodama i nagradnim natječajima, kao i drugim vijestima i informacijama koje se odnose na poslovanje Carice web shopa. Jamčimo Vam da vašu e-mail adresu i ime nećemo koristiti u druge svrhe. Unosom svog e-maila i imena, u potpunosti se slažete da možemo pohraniti te koristiti te vaše osobne podatke. Zahtjev o povlačenju prijave na newsletter možete poslati u svakom trenutku, na e-mail adresu carice@carice.eu ili se odjaviti putem ponuđene opcije u svakom primljenom newsletteru (odjave).

Dobrodošla Carice! Otkaži